Ερώτηση: Προσεγγίζετε σε μία διασταύρωση που το οδόστρωμα είναι διαγραμμισμένο με βέλη και γραμμές που επιτρέπουν την πορεία μόνο ευθεία, ενώ εσείς θέλετε να στρίψετε δεξιά. Πώς πρέπει να συμπεριφερθείτε:

 • 1) Οδηγείτε ευθεία εμπρός.
  2) Στρίβετε δεξιά.

Ερώτηση: Τι σημαίνει πράσινο φανάρι σε σχήμα κατακόρυφου βέλους με φορά προς τα κάτω:


 • 1) Μπορείτε να κυκλοφορείτε σε όλες τις λωρίδες κυκλοφορίας του οδοστρώματος.
  2) Μπορείτε να κυκλοφορείτε στη λωρίδα κυκλοφορίας πάνω από την οποία βρίσκεται το φανάρι.
  3) Δεν επιτρέπετε να κυκλοφορείτε στη λωρίδα κυκλοφορίας πάνω από την οποία βρίσκεται το φανάρι.

Ερώτηση: Τι πρέπει να προσέχει ο οδηγός κατά τη χρησιμοποίηση του καθρέπτη ενός επιβατηγού:

 • 1) Οι καθρέπτες πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι στον εκάστοτε οδηγό.
  2) Ο εσωτερικός καθρέπτης καθιστά πάντα δυνατή τη πλήρη ορατότητα προς τα δεξιά.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και από τις δυο κατευθύνσεις.
  2) Προσέγγιση σε κυκλικό κόμβο.
  3) Αδιέξοδο.

Ερώτηση: Σε δρόμους εκτός κατοικημένων περιοχών που δεν είναι αυτοκινητόδρομοι ή οδοί ταχείας κυκλοφορίας, το προειδοποιητικό τρίγωνο πρέπει να τοποθετείται πίσω από το όχημα τουλάχιστον στα:

 • 1) 50 m.
  2) 100 m.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Είσοδος σε δρόμο με προτεραιότητα.
  2) Προσέγγιση σε φωτεινό σηματοδότη που δεν λειτουργεί.
  3) Προσοχή, κόμβος ή θέση όπου η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τρίχρωμη φωτεινή σηματοδότηση.

Ερώτηση: Οδηγείτε με 90 km/h σε αυτόν το δρόμο όπου η ορατότητα είναι καλή:


 • 1) Να είσθε έτοιμοι να μειώσετε την ταχύτητά σας: μπορεί να υπάρχει κάποιος κίνδυνος που δεν έχετε ακόμα παρατηρήσει.
  2) Η ελάχιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι 90 km/h.

Ερώτηση: Ο άνεμος, σε σχέση με τις ταχύτητες που αναπτύσσονται στον αυτοκινητόδρομο έχει επίδραση στην ασφαλή κίνηση του οχήματός σας:

 • 1) ΝΑΙ
  2) ΟΧΙ

Ερώτηση: Σε ποια από τις ακόλουθες θέσεις απαγορεύεται να σταθμεύσετε το όχημά σας:

 • 1) Σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 m από φωτεινούς σηματοδότες.
  2) Πάνω σε καμπύλες δρόμων.
  3) Σε απόσταση μεγαλύτερη των 12 m από τις στάσεις των λεωφορείων.

Ερώτηση: Ποιά οχήματα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας:


 • 1) Λεωφορεία ή τρόλεϊ.
  2) Όλα τα οχήματα.
  3) Ταξί και λεωφορεία ή τρόλεϊ.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Απαγορεύεται η είσοδος σε πεζούς.
  2) Κίνδυνος λόγω διαβάσεως πεζών.
  3) Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας πεζών.

Ερώτηση: Όταν στον αυτοκινητόδρομο η κυκλοφορία είναι πυκνή και γίνεται σε στοίχους:


 • 1) Μένετε πάντα στον στοίχο σας και ενεργοποιείτε τα φώτα έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια κάποιας ξαφνικής επιβραδύνσεως.
  2) Μπορείτε να προσπεράσετε αλλάζοντας σειρά.

Ερώτηση: Τι πρέπει να κάνετε εάν κατά το διάστημα της ημέρας εισέλθετε οδηγώντας σε μία υπόγεια διάβαση που δεν έχει επαρκή φωτισμό:

 • 1) Κάνετε χρήση των φωτεινών προειδοποιήσεων.
  2) Ανάβετε τα μεσαία φώτα.
  3) Ανάβετε τα φώτα θέσεως.

Ερώτηση: Διαπράττετε αδίκημα φυγής σημαίνει:

 • 1) Να μη σταματήσετε ενώ έχετε εμπλακεί σε αυτό ακόμη και ως μάρτυρας.
  2) Να απομακρυνθείτε από τον τόπο του ατυχήματος για να τοποθετήσετε το προειδοποιητικό τρίγωνο.

Ερώτηση: Μια κακή ζυγοστάθμιση:

 • 1) Προκαλεί ταλαντώσεις στο τιμόνι και φθείρει πρόωρα τα ελαστικά
  2) Παρεκκλίνει το όχημα από την πορεία του

Ερώτηση: Γιατί είναι επικίνδυνο, το να επιταχύνετε δυνατά κατά την εκκίνηση:

 • 1) Οι κινητήριοι τροχοί μπορεί να μπλοκάρουν.
  2) Οι κινητήριοι τροχοί μπορεί να περιστρέφονται επί τόπου και εξαιτίας αυτού να εκτιναχθούν πέτρες και άλλα αντικείμενα στα οχήματα που ακολουθούν.

Ερώτηση: Η κακή ευθυγράμμιση των τροχών προκαλεί:

 • 1) Απόκλιση της πορείας και φθορά στο πέλμα του ελαστικού.
  2) Ισχυρούς κραδασμούς.

Ερώτηση: Επιταχύνετε το αυτοκίνητό σας πολύ απότομα και αυτό αρχίζει να ολισθαίνει. Η πρώτη σας ενέργεια είναι να:

 • 1) Αφήσετε το γκάζι.
  2) Φρενάρετε απαλά.
  3) Φρενάρετε απότομα.

Ερώτηση: Σε ποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις πρέπει να μετριάζετε την ταχύτητα του οχήματός σας:

 • 1) Στις στροφές.
  2) Όταν προσπερνώντας άλλο όχημα βρίσκεσθε παράπλευρα σε αυτό.
  3) Όταν περνάτε εμπρός από χώρους σταθμεύσεως γενικά.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Απαγορεύεται η διέλευση επιβατηγών αυτοκινήτων.
  2) Απαγορεύεται η στάθμευση επιβατηγών αυτοκινήτων.
  3) Τέλος οδού ταχείας κυκλοφορίας.

Ερώτηση: Γιατί πρέπει μία χαλασμένη εξάτμιση να διορθωθεί χωρίς καθυστέρηση:

 • 1) Διότι τμήματα της εξατμίσεως θα πέσουν στο οδόστρωμα.
  2) Διότι προκαλείται αυξημένος θόρυβος που ενοχλεί τους άλλους.

Ερώτηση: Σε ποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις πρέπει να μετριάσετε την ταχύτητα του οχήματός σας:

 • 1) Όταν προσπερνάτε λεωφορείο σταματημένο σε στάση.
  2) Στις απότομες ανηφόρες.
  3) Όταν περνάτε εμπρός από τροχονόμο.

Ερώτηση: Αυτή η πινακίδα τονίζει αλλεπάλληλες στροφές για απόσταση 200 m:


 • 1) ΝΑΙ
  2) ΟΧΙ

Ερώτηση: Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:


 • 1) Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
  2) Σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.
  3) Σε φορτηγά οχήματα μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
  4) Σε φορτηγά οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων

Ερώτηση: Η ευστάθεια του οχήματός σας μπορεί να επηρεαστεί από πλευρικούς ανέμους. Αυτό είναι πιο πιθανό όταν οδηγείτε σε:

 • 1) Τμήμα δρόμου ελεύθερο από πλευρικά εμπόδια.
  2) Μέσα σε μια σήραγγα.
  3) Σε μια κατοικημένη περιοχή.

Ερώτηση: Πώς μπορείτε, ιδιαίτερα μέσα στην πόλη, να συμπεριφέρεσθε έτσι, ώστε να εξοικονομείτε καύσιμο και να προστατεύετε το περιβάλλον:

 • 1) Να χρησιμοποιείτε μέσα μαζικής μεταφοράς.
  2) Να χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας ακόμα και αν εξυπηρετείσθε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ερώτηση: Πόση είναι η απόσταση ακινητοποιήσεως κατά τον εμπειρικό κανόνα, όταν κινείστε με μία ταχύτητα 50 km/h επάνω σε επίπεδο στεγνό οδόστρωμα:

 • 1) 25 m.
  2) 15 m.
  3) 20 m.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Υποχρεωτική κίνηση των οχημάτων σε μία σειρά.
  2) Κυκλική υποχρεωτική διαδρομή.
  3) Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική πορεία.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:


 • 1) Προειδοποιητική κατευθύνσεων που τοποθετείται προ ανισόπεδου κόμβου σε αυτοκινητόδρομο.
  2) Προειδοποιητική κατευθύνσεων που τοποθετείται προ κόμβου σε οδό ταχείας κυκλοφορίας.
  3) Προειδοποιητική κατευθύνσεων που τοποθετείται προ κόμβου σε εθνική οδό.

Ερώτηση: Η κατανάλωση αλκοόλ:

 • 1) Σας οδηγεί σε υπερεκτίμηση των πραγματικών σας ικανοτήτων.
  2) Μειώνει το χρόνο της αντιδράσεως σας.