Ερώτηση: Σε ποιες περιπτώσεις έχετε υποχρέωση να χρησιμοποιήσετε τους δείκτες αλλαγής κατευθύνσεως (φλας) του οχήματός σας:

 • 1) Μόνο όταν έχετε πρόθεση να αλλάξετε κατεύθυνση προς τα αριστερά.
  2) Μόνο όταν έχετε πρόθεση να αλλάξετε λωρίδα κυκλοφορίας ή κατεύθυνση.
  3) Πριν από κάθε αλλαγή κατευθύνσεως ή ελιγμό.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ του σταθμού Διοδίων.
  2) Απαγορεύεται η είσοδος στο σταθμό Διοδίων.
  3) Απαγορεύεται η στάθμευση στους διαδρόμους σταθμού Διοδίων.

Ερώτηση: Επιταχύνετε το αυτοκίνητό σας πολύ απότομα και αυτό αρχίζει να ολισθαίνει. Η πρώτη σας ενέργεια είναι να:

 • 1) Αφήσετε το γκάζι.
  2) Φρενάρετε απαλά.
  3) Φρενάρετε απότομα.

Ερώτηση: Τι μπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα επικίνδυνες καταστάσεις κατά την κίνηση σε στροφή:

 • 1) Η σταθερή ταχύτητα μέσα στη στροφή.
  2) Η αλλαγή λωρίδας μέσα στη στροφή.

Ερώτηση: Ποια από τα οχήματα πρέπει να περιμένουν να περάσουν τα άλλα:


 • 1) Τα οχήματα 1 και 3.
  2) Τα οχήματα 2 και 3.
  3) Τα οχήματα 1 και 4.

Ερώτηση: Η ευθυγράμμιση και η ζυγοστάθμιση των τροχών είναι εργασίες που ο ίδιος ο οδηγός μπορεί να πραγματοποιήσει:

 • 1) ΝΑΙ
  2) ΟΧΙ

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων μήκους που υπερβαίνει τα 10 m.
  2) Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα με καρότσα μήκους μεγαλύτερου των 10 m.
  3) Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα με απόσταση μεταξύ των αξόνων των τροχών μεγαλύτερη των 10 m.

Ερώτηση: Πώς θα κινηθείτε στην περίπτωση αυτή:


 • 1) Με προσοχή λόγω του κινδύνου από την συχνή κίνηση παιδιών και με ταχύτητα όχι μικρότερη από 30 km/h.
  2) Με προσοχή λόγω του κινδύνου από την συχνή κίνηση παιδιών και με ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 30 km/h.

Ερώτηση: Σε κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας, για να χρησιμοποιήσετε την αριστερή λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο, πρέπει:


 • 1) Να επιχειρείτε προσπέρασμα.
  2) Να κινείσθε με ταχύτητα 80 km/h τουλάχιστον.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Είσοδος σε περιοχή όπου απαγορεύεται η ανάπτυξη ταχύτητας μεγαλύτερης των 50 km/h.
  2) Υποχρεωτική σταθερή ταχύτητα 50 km/h.
  3) Έξοδος από περιοχή όπου ισχύει ανώτατο όριο ταχύτητας 50 km/h.

Ερώτηση: Πότε επιτρέπεται να κάνετε όπισθεν με το όχημά σας:

 • 1) Κοντά σε ένα στύλο φωτισμού.
  2) Όταν δεν είναι δυνατή η προς τα εμπρός κίνηση ή γίνεται ελιγμός σταθμεύσεως.
  3) Από έναν κεντρικό σε ένα μικρό δρόμο.

Ερώτηση: Τα όρια ταχύτητας στην Ελλάδα για τα επιβατηγά αυτοκίνητα είναι:


 • 1) 110km/h σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
  2) 130 km/h σε οδούς με διάζωμα που χωρίζει τις δυο κατευθύνσεις.
  3) 60 km/h σε κατοικημένη περιοχή.

Ερώτηση: Σε ποια περίπτωση μπορούν οι αρχές να διατάξουν την επανεξέταση στην οδήγηση ενός προσώπου που έχει άδεια οδηγήσεως:

 • 1) Αν υπάρχουν αμφιβολίες για την ικανότητα να οδηγεί.
  2) Αν προκάλεσε τροχαίο ατύχημα.
  3) Μετά τη λήξη της ισχύος της άδειας οδηγήσεως.

Ερώτηση: Όταν στρίβετε αριστερά σε ένα σταυροδρόμι όπου αντίθετα εισερχόμενα αυτοκίνητα επίσης στρίβουν αριστερά, ο σωστός και ασφαλής τρόπος διελεύσεως είναι αυτός που φαίνεται:


 • 1) Στο σκίτσο A.
  2) Στο σκίτσο B.

Ερώτηση: Έχομε 14 Μαΐου. Μπορείτε να σταθμεύσετε στην πλευρά της οδού όπου έχει τοποθετηθεί αυτή η πινακίδα:


 • 1) ΝΑΙ
  2) ΟΧΙ

Ερώτηση: Σε μία διασταύρωση ή έναν κόμβο προς ποιες κατευθύνσεις και με ποια σειρά πρέπει να ελέγξετε για να μην εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα:

 • 1) Μόνο αριστερά (μήπως δεν σας παραχωρήσουν την προτεραιότητα).
  2) Μόνο δεξιά (διότι έχετε προτεραιότητα).
  3) Πίσω (ώστε να μην ξαφνιάσετε τον οδηγό που σας ακολουθεί), στη συνέχεια αριστερά (διότι τα οχήματα που έρχονται από αριστερά είναι τα πρώτα με τα οποία κινδυνεύετε να συγκρουσθείτε) και τέλος δεξιά (για να παραχωρήσετε προτεραιότητα).

Ερώτηση: Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις ο κινούμενος από δεξιά δεν έχει προτεραιότητα:

 • 1) Όταν μπαίνει σε αυτοκινητόδρομο.
  2) Όταν το κινούμενο αριστερά του όχημα είναι φορτηγό.
  3) Όταν το κινούμενο αριστερά του όχημα είναι αστικό λεωφορείο.

Ερώτηση: Για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται η πέδη σταθμεύσεως (χειρόφρενο):

 • 1) Για την ακινητοποίηση του οχήματος σε περίπτωση σταθμεύσεως και ως βοηθητική πέδη σε κάθε περίπτωση που μπορεί να απαιτηθεί.
  2) Για το σταμάτημα (φρενάρισμα) του αυτοκινήτου.
  3) Για την εκκίνηση στον κατήφορο.

Ερώτηση: Εάν προτίθεσθε να σταματήσετε εδώ για λίγα λεπτά, έχετε δικαίωμα να το πράξετε:


 • 1) ΝΑΙ
  2) ΟΧΙ

Ερώτηση: Πόσο επιτρέπεται να προεξέχει το φορτίο από το πίσω μέρος ενός επιβατηγού αυτοκινήτου με μήκος αμαξώματος 4 m:

 • 1) Το πολύ 0,50 m.
  2) Το πολύ 1,80 m.
  3) Το πολύ 1,20 m.

Ερώτηση: Αυτή η πινακίδα σας πληροφορεί για:


 • 1) Έναν κίνδυνο και μια διασταύρωση όπου ισχύει η από δεξιά προτεραιότητα.
  2) Έναν κίνδυνο και μια διασταύρωση όπου έχετε την προτεραιότητα.

Ερώτηση: Διαπράττετε αδίκημα φυγής σημαίνει:

 • 1) Να αναζητήσετε το πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα.
  2) Να μη δώσετε τα στοιχεία σας ως μάρτυρας στα εμπλεκόμενα στο ατύχημα άτομα.

Ερώτηση: Για ποια οχήματα ισχύει η απόσταση ασφαλείας των 70 μέτρων που καθορίζει το σήμα αυτό:


 • 1) Για όλα τα οχήματα.
  2) Μόνο για τα επιβατηγά οχήματα.
  3) Μόνο για τα επιβατηγά οχήματα χωρίς ρυμουλκούμενο όχημα.

Ερώτηση: Ποια υποχρέωση έχετε όταν αντιληφθείτε ότι ο οδηγός του οχήματος που ακολουθεί έχει πρόθεση να σας προσπεράσει:

 • 1) Να συνεχίσετε τη πορεία σας στο μέρος του οδοστρώματος που κινείσθε, έστω κι αν υπάρχει ευχέρεια να μετακινηθείτε προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
  2) Να αυξήσετε την ταχύτητα του οχήματός σας.
  3) Να φέρετε το όχημά σας όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος και αν χρειαστεί να μειώσετε την ταχύτητά σας για να γίνει το προσπέρασμα με ασφάλεια.

Ερώτηση: Ποια από τις σημειούμενες πορείες πρέπει να ακολουθήσει ο μοτοσυκλετιστής για να στρίψει αριστερά από δρόμο διπλής κατευθύνσεως:


 • 1) Την πορεία 1.
  2) Την πορεία 2.
  3) Οποιαδήποτε από τις δύο πορείες.

Ερώτηση: Για να εγκατασταθείτε σωστά στη θέση του οδηγού:


 • 1) Πρέπει να μπορείτε να ακουμπάτε τους καρπούς των χεριών σας στο επάνω μέρος του τιμονιού και να μπορείτε να πατάτε ως το τέρμα το συμπλέκτη.
  2) Πρέπει να μπορείτε να ακουμπάτε τα χέρια σας στον πίνακα ελέγχου.

Ερώτηση: Σε ποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις έχετε υποχρέωση να μετριάζετε την ταχύτητα του οχήματός σας:

 • 1) Στις απότομες κατηφόρες.
  2) Όταν προσπερνώντας άλλο όχημα, βρίσκεσθε παράπλευρα σε αυτό.
  3) Όταν ξεκινάτε τη διαδικασία προσπεράσεως άλλου οχήματος.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Αγροτικό Ιατρείο.
  2) Νοσοκομείο (για αποφυγή ή μείωση οποιουδήποτε μη αναγκαίου θορύβου).
  3) Σταθμός Πρώτων Βοηθειών.

Ερώτηση: Ένας αστυνομικός ρυθμίζει την κυκλοφορία σε μία διασταύρωση, στην οποία υπάρχουν επίσης και πινακίδες που ρυθμίζουν την προτεραιότητα. Πώς συμπεριφέρεστε:

 • 1) Ακολουθείτε αποκλειστικά τις πινακίδες που ρυθμίζουν την προτεραιότητα.
  2) Ακολουθείτε τα σήματα του αστυνομικού.

Ερώτηση: Όταν δεν λειτουργούν τα φώτα τροχοπεδήσεως του οχήματός σας, με ποιον τρόπο οφείλετε να ειδοποιήσετε αυτόν που ακολουθεί, ότι έχετε πρόθεση να σταθμεύσετε:

 • 1) Χρησιμοποιώντας τα φώτα οπισθοπορείας.
  2) Κάμπτοντας το βραχίονα προς τα κάτω.
  3) Κάμπτοντας το βραχίονα προς τα πάνω.