Ερώτηση: Το μονοξείδιο του άνθρακα (CΟ) είναι ρύπος, που περιέχεται κυρίως στα προϊόντα καύσεως ενός:

 • 1) Πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου.
  2) Βενζινοκίνητου αυτοκινήτου.
  3) Ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου.

Ερώτηση: Σε τι αποβλέπει η χρήση του μηχανόφρενου (κλαπέτου):

 • 1) Στην οικονομία καυσίμων.
  2) Στο να περιορίζεται η χρήση του ποδόφρενου κατά την κίνηση του οχήματος σε κατωφέρεια.
  3) Στην ανακούφιση του κινητήρα.

Ερώτηση: Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής του ταχογράφου, ποια υποχρέωση έχει ο οδηγός του αυτοκινήτου:

 • 1) Να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
  2) Να φροντίσει για την ταχεία επισκευή της, αναφέροντας το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.
  3) Να επισκευάσει τη συσκευή, όταν μπορέσει.

Ερώτηση: Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων σε αυτοκινητόδρομους αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

 • 1) 80 km/h.
  2) 90 km/h.
  3) 100 km/h.

Ερώτηση: Αν κάποιος οδηγός, κατά το αλκοτέστ, βρεθεί με περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα πάνω από 0,5 έως και 0,8 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος, τι ποινές του επιβάλλονται:

 • 1) Πρόστιμο 100.000 δρχ.
  2) Πρόστιμο 50.000 δρχ.
  3) Πρόστιμο 50.000 δρχ. και αφαίρεση άδειας οδηγήσεως για 1 μήνα.

Ερώτηση: Ποιος είναι ο προορισμός του κεντρικού άξονα μεταδόσεως της κινήσεως για διάταξη με τον κινητήρα μπροστά και τους κινητήριους τροχούς πίσω:

 • 1) Να μεταφέρει την κίνηση στους μπροστινούς τροχούς.
  2) Να μεταφέρει την κίνηση από το διαφορικό στο κιβώτιο ταχυτήτων.
  3) Να μεταδίδει τη ροπή στρέψεως από το κιβώτιο ταχυτήτων στους κινητήριους τροχούς.

Ερώτηση: Ποια είναι η βασική λειτουργία του διαφορικού:

 • 1) Να διαφοροποιεί τις στροφές του ενός κινητήριου τροχού από τον άλλο.
  2) Να αυξάνει τον αριθμό των στροφών των κινητηρίων τροχών σε σχέση με αυτές του κεντρικού άξονα μεταδόσεως της κινήσεως.
  3) Να αλλάξει τη φορά κινήσεως κατά 40 μοίρες.

Ερώτηση: Όταν ένα σχολικό λεωφορείο σταματήσει για την επιβίβαση ή αποβίβαση μαθητών, με ποια βασική ενέργεια ενημερώνονται οι οδηγοί των άλλων οχημάτων:

 • 1) Με αναμμένο το δεξί φλας.
  2) Με αναμμένα τα φώτα έκτακτης ανάγκης (αλάρμ).

Ερώτηση: Σύμφωνα με τη νομοθεσία το ωφέλιμο φορτίο του λεωφορείου προκύπτει από:

 • 1) Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όταν αφαιρέσομε το απόβαρο.
  2) Το άθροισμα του απόβαρου και του φορτίου.
  3) Το μικτό φορτίο, όταν αφαιρέσομε το φορτίο.

Ερώτηση: Ο έλεγχος λεωφορείου στο ΚΤΕΟ πρέπει να γίνεται:

 • 1) Κάθε 6 μήνες.
  2) Κάθε χρόνο.
  3) Κάθε δύο χρόνια.