Ερώτηση: Ποιος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει για ένα χρόνο τα φύλλα καταγραφής (δίσκους-ταινίες) του ταχογράφου του λεωφορείου:

 • 1) Ο ιδιοκτήτης του οχήματος.
  2) Η αρμόδια αστυνομική αρχή.
  3) Ο οδηγός του οχήματος.

Ερώτηση: Ποιο το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

 • 1) 80 km/h.
  2) 90 km/h.
  3) 100 km/h.

Ερώτηση: Ποια είναι η λειτουργία του σιγαστήρα της εξατμίσεως:

 • 1) Να μειώσει την ταχύτητα εξαγωγής των καυσαερίων, για να μειωθεί ο θόρυβος.
  2) Να μειώσει την ταχύτητα εξαγωγής των καυσαερίων, για να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμου.
  3) Να μειώσει την ταχύτητα εξαγωγής των καυσαερίων, για να ζεστάνει τον εσωτερικό χώρο του οχήματος.

Ερώτηση: Για να επιτύχετε την ασφάλεια της κυκλοφορίας και να αποφύγετε τα ατυχήματα είναι απαραίτητο, μεταξύ των άλλων:

 • 1) Να αλλάζετε τις λάμπες με άλλης μεγαλύτερης τάσεως λειτουργίας, για να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα των φώτων.
  2) Να αφήνετε λερωμένα με σκόνη τα τζάμια των φώτων για να αποφεύγετε το ξεθώριασμά τους.
  3) Να ελέγχετε περιοδικά τη λειτουργία των φλας.

Ερώτηση: Όταν ένα σχολικό λεωφορείο σταματήσει για την επιβίβαση ή αποβίβαση μαθητών, με ποια βασική ενέργεια ενημερώνονται οι οδηγοί των άλλων οχημάτων:

 • 1) Με αναμμένο το δεξί φλας.
  2) Με αναμμένα τα φώτα έκτακτης ανάγκης (αλάρμ).

Ερώτηση: Γιατί, όταν πιέζετε το γκάζι, αυξάνεται η ισχύς που παράγεται από έναν κινητήρα Diesel:

 • 1) Γιατί ανοίγει περισσότερο η βαλβίδα εισαγωγής.
  2) Γιατί φθάνει περισσότερη ποσότητα πετρελαίου στους εγχυτήρες καυσίμου.
  3) Γιατί φθάνει στα μπουζί ρεύμα μεγαλύτερης εντάσεως.

Ερώτηση: Στην άδεια κυκλοφορίας λεωφορείου που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας, πρέπει να αναγράφεται η εξής παρατήρηση:

 • 1) Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας.
  2) Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Επιτρέπεται ταχύτητα μεγαλύτερη των 100 km/h.
  3) Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Μέγιστη ταχύτητα 100 km/h.

Ερώτηση: Ο διακόπτης κινδύνου, με τον οποίο είναι εφοδιασμένο κάθε λεωφορείο, που προορίζεται για να περιορίσει τον κίνδυνο πυρκαϊάς, όταν το όχημα είναι σε στάση, διακόπτει:

 • 1) Την παροχή του καυσίμου.
  2) Το κύκλωμα του εσωτερικού φωτισμού κινδύνου.
  3) Το κύκλωμα κεντρικού ηλεκτρονικού κλειδώματος θυρών.

Ερώτηση: Μετά το πλύσιμο του αυτοκινήτου, διαπιστώνετε ότι κατά την πέδηση παρουσιάζεται ολίσθηση στις επιφάνειες τριβής. Τι πρέπει να κάνετε:

 • 1) Να οδηγήσετε το αυτοκίνητο αμέσως στο ειδικό συνεργείο.
  2) Να πατήσετε επανειλημμένα και διαδοχικά τον ποδομοχλό πεδήσεως, οδηγώντας με μικρή ταχύτητα.
  3) Να χρησιμοποιήσετε αντί για το ποδόφρενο το χειρόφρενο.

Ερώτηση: Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το ελάχιστο ύψος υπερυψωμένου λεωφορείου πρέπει να υπερβαίνει:

 • 1) Τα 3 m.
  2) Τα 3,20 m.
  3) Τα 3,50 m.